Tuyển dụng

Chiko Chi Lăng – Lạng Sơn tuyển dụng

By :chikovietnam 185 Views 15/08/2021
Chiko Chi Lăng – Lạng Sơn tuyển dụng

TUYỂN 10 NV BÀN 1. Yêu cầu công việc: – Liên hệ trực tiếp khi phỏng vấn – Ưu tiên có kinh nghiệm – Không biết được đào tạo 2. Địa điểm làm việc – Chiko Tea & Food – Chi Lăng – Lạng Sơn – Địa chỉ: cửa hàng tiện lợi Xuân Nhiên, Chợ Na, thị trấn Chi Lăng, Lạng Sơn 3. Quyền lợi –...Đọc Thêm