Chiko Chi Lăng – Lạng Sơn tuyển dụng

By :chikovietnam 199 Views 15/08/2021
Chikolangson - tuyen dung
📢📢 TUYỂN 10 NV BÀN
1. Yêu cầu công việc:
– Liên hệ trực tiếp khi phỏng vấn
– Ưu tiên có kinh nghiệm
– Không biết được đào tạo
2. Địa điểm làm việc
– Địa chỉ: cửa hàng tiện lợi Xuân Nhiên, Chợ Na, thị trấn Chi Lăng, Lạng Sơn
3. Quyền lợi
– Liên hệ trực tiếp
——————-
Liên hệ Hotline: 098 287 83 68

Bài viết Liên Quan